Webkamera på Kjeller flyplass, ENKJ

Kamera 1 fra Kjeller Aero Senter

Kamera 2 fra Nedre Romerike flyklubb, Oslo flyklubb og Kjeller sportsflyklubb